преди малко

преди малко
словосъч. - доскоро, до одеве, до преди

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • до преди — словосъч. до скоро, до преди малко, до одеве …   Български синонимен речник

  • доскоро — нар. до преди, до преди малко, преди малко, до неотдавна, до преди време, до преди известно време, до вчера …   Български синонимен речник

  • наскоро — нар. недавна, скоро, преди малко, отскоро, от близко време, завчера, неотдавна, малко време преди, малко време след, не отколе, в скоро време …   Български синонимен речник

  • неотдавна — нар. скоро, наскоро, отскоро, близо, отблизо, от близко време, не от много време, доскоро, до преди, преди малко, недавна …   Български синонимен речник

  • скоро — нар. бързо, бърже, на бърза ръка, надве натри нар. тутакси, веднага, час по скоро, незабавно, немедлено, без бавене, спешно нар. наскоро, недавна, преди малко, неотдавна нар. живо, набързо нар. след малко, по после, по късно …   Български синонимен речник

  • точка — у точка преди малко …   Речник на Северозападния диалект

  • одеве — нар. преди малко, току що, наскоро …   Български синонимен речник

  • току-що — нар. тъкмо, преди малко, одеве, ей сега …   Български синонимен речник

  • тъкмо — нар. точно, така, таман, баш, право, направо, толкова, навреме, напълно, анджак, апропо нар. току що, одеве, преди малко, ей сега, едва нар. веднага …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”